Technologia RES - Rehact Energy System

Technologia AS - Aktywna Synergia

 

Technologia AS to inteligentny system, który łączy w sobie trzy najważniejsze systemy w budownictwie: wentylację, ogrzewanie i chłodzenie.
Główne urządzenia wchodzące w skład technologii AS to :

  • niskotemperaturowe wodne ogrzewanie podłogowe WOP,
  • pompa ciepła PC,
  • rozproszona wentylacja nawiewna oparta o nawiewnik ANF.

Działanie systemu AS

Działanie systemu RES

Zalety technologii AS

  • Łączy ze sobą trzy systemy w jednym, co pozwala na zwiększenie przestrzeni użytkowej w budynku: przykładowo w budynku z tradycyjną technologią, dla którego dopuszczona jest zabudowa na wysokość 156 m mamy 43 piętra. Stosując technologię AS, przy zachowaniu tej samej wysokości przestrzeni użytkowej, otrzymamy 4 dodatkowe piętra. Co daje 9,3 % więcej powierzchni do skomercjalizowania.
  • Dzięki wielokrotnemu wykorzystaniu zakupionej energii dostarczonej do budynku oraz wykorzystaniu energii wtórnej produkowanej w obiekcie przez maszyny, urządzenia i osoby, obniżamy koszty eksploatacji. Dla budynku o pow. 25 tys. m2 jest to oszczędność około 2 milionów PLN rocznie.
  • Technologia AS umożliwia znaczne - o ok. 85%  zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery poprzez przemienne wykorzystywanie pozyskiwanej energii.

U podstaw technologii AS leży budowanie systemu nawiązującego do działania organizmu ludzkiego. Myślą przewodnią jest to, aby budynki funkcjonowały w taki sam sposób jak funkcjonuje zdrowy organizm ludzki, który nie produkuje więcej energii niż potrzebuje zużyć. Dlatego tak ważne jest, aby system był jednolity i elastyczny co pozwala na wykorzystywanie energii wtórnej i dostarczanie jej do odbiorników lub magazynowanie dla zapewnienia stabilności temperatury w budynku bez względu na panujące warunki zewnętrzne.

Oparliśmy naszą technologię na wodzie, jako czynniku grzewczo - chłodzącym, dla najbardziej efektywnego przekazania energii. Woda ma objętościowo około 3500 razy większą pojemność cieplną niż powietrze. Wszystkie urządzenia mają możliwość działania w zakresie chłodzenia i grzania co sprawia, że utrzymujemy bardzo stabilną temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z wymaganiami naszego ciała. Organizm ludzki jest bowiem stałotemperaturowy i każda zmiana temperatury w pomieszczeniu jest przez nas odczuwalna i wpływa niekorzystnie na nasze samopoczucie.
Technologia AS zapewnia też napływ świeżego powietrza, niezbędnego do efektywnego wypoczynku i owocnej pracy przy jednoczesnym ograniczeniu kosztu eksploatacji.

Zastosowanie nawiewnika ANF oraz wodnego ogrzewania podłogowego i pomy ciepła pozwala na skuteczne i oszczędne utrzymanie zgodnego z fizjologią człowieka komfortu cieplnego: wyższej temperatury przy podłodze, a niższej na wysokości głowy. ANF wprowadza do pomieszczenia temperaturowe powietrze poprzez zainstalowane przy suficie ekrany tekstylne. Zużyte powietrze ewakuowane jest znad podłogi do kanałów wywiewnych usytuowanych na wysokości maksymalnie 1,4m. Dzięki powolnemu nawiewowi dużą powierzchnią system doprowadza do laminarnego rozkładu temperatury powierza w pomieszczaniu.

W każdym pomieszczeniu w którym przebywają ludzie, mierzone jest stężenie CO2 i regulowana jest ilość napływającego świeżego powietrza tak, aby zapewnić właściwą zawartość tlenu i komfortowe warunki.

Technologia AS powstała z myślą o poprawie zdrowia i komfortu życia ludzi, przy wykorzystaniu podstawowych praw fizyki i oraz energii wtórnej produkowanej w obiekcie przez maszyny, urządzenia i osoby.

Najczystsza energia to ta, której nie wyprodukujemy.